Foredrag / talk event

the-naked-human-art.com

TILVALG/FRAVALG:

CHOSE THE TALK-EVENT "THE NAKED HUMAN"

VÆLG FOREDRAG-EVENT "DET NØGNE MENNESKE"

- Om blufærdighed og nøgenhed i personligt, socialt og samfundsperspektiv

FOREDRAG AF KIM BINDESBØLL:

Kim Bindesbøll er ingenør og tidligere formand for Danske Naturister og har i en årrække vakt røre med sit foredrag. Han kan foredragets kunst. Nu er der kommet endnu et opsigtsvækkende foredrag fra hans hånd som det er muligt at booke til udstillingen. Hemmeligheder om nøgenhed medfølger og det er umuligt at forklare sig ud af Kims usædvagenlige foredrag - det skal opleves. Men en ting er sikkert. Man kommer op af stolen som tilskuer og bliver prøvet på sin blufærdighed og egne grænser for nøgenhed. Dette er ikke et almindeligt foredrag - det er provokerende kunst!

Ud fra trends i tiden og sine personlige erfaringer vil Kim Bindesbøll undersøge hvilken betydning vi tillægger det nøgne menneske. Han er opvokset med en konservativ opfattelse af nøgenhed som seksuel og anstødelig, men har i sin ungdom gennemgået en proces, hvor han tog et opgør med det kropssyn. Ud fra sin personlige udvikling og eksempler på andre fortolkninger af nøgenhed vil Kim Bindesbøll stille spørgsmålstegn ved om vi har en sund nøgenkultur. Tilhøreren vil blive konfronteret med sit syn på det nøgne menneske og vil blive udfordret på sine kropspolitiske holdninger. Det nøgne menneske - om blufærdighed og nøgenhed i personligt, socialt og samfundsperspektiv. Og man går ikke skuffet derfra, men måske kom man lidt op ad stolen.... Prøv selv!

 

KIM BINDESBØLL`S ARTISTSTATEMENT:

Vores nøgne krop er en ligeså vigtig og central del af vores identitet som vores tanker, sind, holdninger og evner. Ydermere er vores krop uomgængelig og kan ikke skjules eller forties på samme måde som vores tanker. Det nøgne menneske bliver derfor symbol på noget ægte og uomgængeligt - et hudløst ærligt udtryk for hvem vi er. Derfor er det nøgne menneske også forbundet med vores selvværd, frygt, skam og frihed.

 

CONTACT:

Det er muligt mod betaling at booke foregraget til udstillingen.

 

Kontakt:

Kim Bindesbøll Andersen

Caspersvej 4

9330 Dronninglund

Denmark

 

Tel: 98 19 28 63

Mobile: 26 27 28 63

Mail: kim.bindesboll@gmail.com

 

CV:

Født 1974.

1999 Initiativtager og medstifter af Danske Unge Naturister

 

2001 - 2004 Formand for Danske Unge Naturister og siden Danske Naturister

 

2005 - 2010 Informationsansvarlig i Danske Naturister med pressekontakt og profilering af naturisme

 

2011 til nu Formand i lokalforeningen Danske Naturister Nord

 

2014: deltager i Kunstudstillingen "det NØGNE menneske" i Den Gule Villa, Frederiksberg, DK med foredraget "Det nøgne menneske - om blufærdighed og nøgenhed i personligt, socialt og samfundsperspektiv" og fik fuldt hus.

 

IN ENGLISH:

 

LECTURE BY KIM Bindesbøll:

Kim Bindesbøll is an engineer and former chairman of the Danish Naturists and he has for years had much interest for his lectures. He can lecture as art and has lately introduced another startling lecture to be held at this art exhibition.

 

Based on trends in time and personal experience, Kim Bindesbøll will investigate the importance we attach to the naked person. He is raised with a conservative perception of nudity as sexual and offensive, but in his youth he has undergone a process where he took a look at that body vision. Based on his personal development and examples of other interpretations of nudity, Kim Bindesbøll will question whether we have a healthy nude culture. The listener will be confronted with his view of the naked person and will be challenged on his body positions. The naked person - about bluffiness and nudity in personal, social and societal perspective - and you are not disappointed from there, but maybe you got up a bit. Try yourself!

 

KIM BINDESBØLL`S ARTIST STATEMENT:

Our naked body is a part of our identity as our thoughts, minds, attitudes and abilities are, but body cannot be concealed in the same way as our thoughts and feelings.

The nude human is an expression of who we are, our self-esteem, our fear and shame, from our framework of our culture and religion mindset, to be natural like nature is.

 

CONTACT:

It is possible to pay and book the lecture to the exhibition.

 

Contact:

Kim Bindesbøll Andersen

Caspersvej 4

9330 Dronninglund

denmark

Tel: 98 19 28 63

Mobile: 26 27 28 63

Mail: kim.bindesboll@gmail.com

 

CV:

Born 1974th

1999 Initiator and co-founder of Danish Young Naturists

2001 - 2004 Chairman of the Danish Young Naturists and since Danish Naturists

2005 - 2010 Information Officer in the Danish Naturists with press contacts and profiling of naturism

2011 to now chairman of the local association Danish Naturists North

2014: participant in the Art Exhibition "it NAKED human" in the Yellow Villa, Frederiksberg, DK with the lecture "The naked human - on modesty and nudity in personal, social and community perspective" and for full house.

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved