Lotte Horne

det NØGNE menneske

Oversæt / Translate

det-noegne-menneske.dk & the-naked-human-art.com

VISUAL ARTIST / BILLEDKUNSTNER LOTTE HORNE

LOTTE HORNES BILLEDGALLERI

tryk på billedet for at gøre det stort

KORT BIOGRAFI:

Født 1943 i Horsens. Ophold i Paris 1960-61. Det Kongelige Teaters Elevskole fra 1963 til 1966. Engageret til Det Kongelige Teater, fra 1966 til 1981, hvor jeg spillede et utal af roller både i det klassiske og i det moderne repertoire. Derefter free lance: Det Danske Teater, Boldhus Teatret, Folketeatret, Cafe Teatret, Det Ny Teater, Aalborg Teater, Teatret ved Sorte Hest, Betty Nansen Teatret, Odense Teater, Gladsaxe Teater osv. Derudover: Film, Radio, TV. og Undervisning.

Videreuddannelse i New York, København og London. Jeg grundlagde teaterskolen ”Skuespillerens Værksted” i 1999. Sideløbende med alt dette har jeg produceret 14 teaterforestillinger; hvor jeg enten har spillet med eller har instrueret. - Seks teaterinstruktioner er det indtil videre blevet til bl.a.: "Tre Dødelige Doser" på Amagerscenen (tre enaktere af Woody Allen, David Mamet og Elaine May). Og "Hævnarie" af Lars Noren – "Køkkenelevatoren" af Harold Pinter – "Og vi skal aldrig skilles" af Jon Fosse, alle tre på Folketeatret. Siden år 2000 har jeg taget maleriet op igen. Min første udstilling var her i Kbh. i Galleri Pialeh på Frederiksberg i marts 2003, og lige derefter fik jeg tilbud om at blive fast tilknyttet Galleri Kellum i Store Kongensgade Kbh.

Jeg er fast tilknyttet 6 Gallerier i Danmark. Siden 2005: 14 Separatudstillinger, 39 fællesudstillinger, Censureret udstilling i ARTicle Gallery i Birmingham. Galleri Krabbe i Spanien. Med i gruppen ”Havfruer og Frøkner” Udstillet på Københavns Rådhus, Galleri LABR, HC Andersens Museum, Bispegården, Farum Kulturhus, Augustiana ect. Med i gruppen ”Det Nøgne Menneske” Udstillet i Den Gule Villa ect.

 

LOTTE HORNES ARISTSTATEMENT:

Jeg er oprindelig uddannet skuespiller fra Det Kongelige Teater. Jeg har de sidste mange år arbejdet som billedkunstner. Jeg bruger olie og sand på lærred, gouache og akvarel på håndlavet papir.

I mit arbejde på lærredet med menneskets psyke, søger jeg havfruen som kvinden i alle tidsaldre, portrætteret gennem mennesker, dyr og hybrider i et utæmmet poetisk udtryk.

Jeg har fundet mit eget unikke billedsprog i et slags parallelunivers, hvor jeg ophæver centralperspektivet og størrelsesforholdet, og hvor farverne får fresco karakter.

Mine malerier er surreelle med visuelle overraskelser. Værkerne er både drømmende og melankolske, ofte baseret på religiøse motiver, men håbet og troen på at livet er værd at leve er altid til stede – det poetiske og drømmende indhold i mine værker beviser dette udenfor al tvivl.

Lotte Horne.

 

 

Citat: Lotte Horne til Kbh. TV: Og jeg vil sige det helt klart. Også Jesus Kristus var nøgen, da han blev født, og lagt i sin kryppe - helt nøgen!

 

CONTACT:

Lotte Horne.

Prisholmvej 62

2500 Valby, Kbh.

tlf.: 36 177040/20207043

lotte@skuespillerensvaerksted.dk

www.kunst-lotte-horne.dk

 

LOTTE HORNES CV:

 

FØDT/BORN: 1943 i Horsens, Jutland, Denmark

 

UDDANNELSE:

1960-61 Ophold i Paris, France.

1963 til 1966 Det Kongelige Teaters Elevskole, Copenhagen, DK.

1966 til 1981 Engageret til Det Kongelige Teater, Copenhagen, DK Derefter free lance på de fleste teatre i Danmark/ after that free-lance at a lot of theatre in Denmark plus/and Film, Radio, TV. Undervisning/education. Videreuddannelse/educated more in New York, Copenhagen and London. 6 teaterinstruktioner/Theatre instructions er det indtil videre blevet til.

 

2005 Siden år 2005 har jeg taget maleriet op igen, og blev i løbet af kort tid fast på mange gallerier med gruppe og soloudstillinger.

Har udstillet i utrolig mange gallerier. Solo -bla.a.Pialeh - galleri Kellum -galleri Claus C-Kbh. -og i Ålborg galleri Deco -Brænderigården Horsens- Galleri Emmaus ect./Since the year 2005 I have taken up painting again, and was in a short time stuck at many galleries with Group and solo exhibitions. Has exhibited in many galleries. Solo bla. a. Pialeh Gallery, Gallery Kellum, Claus C-Kbh and in Ålborg Gallery Deco, Brænderigården Horsens, -Galleri Emmaus ect.

 

VIGTIGSTE SEPARATUDSTILLINGER / IMPORTANT SEPARATE EXHIBITIONS:

2015 Gallery Glasseriet Copenhagen, DK

Gallery Himmerland, DK

Gallery Juel Verland Art in Holbæk. DK

2014 Helleruplund Gallery, Hellerup, DK

Artgallery Odense, DK

Farum Kulturhus, DK

Gallery Juel Verland Art Holbæk.DK

 

VIGTIGSTE GRUPPEUDSTILLINGER:

2014+17 "det NØGNE menneske" "The naked human Art", Den Gule Villa, Frederiksberg, DK and SAK Exhibitionhall/Kunstbygning i Svendborg, DK.

Alleroed kunst.DK

Alleroed Kulturhuset KIRKEHAVEGAARD, DK

Dronninglund kunstcenter, Dronninglund, DK

2016 Annaborg i Hillerød.DK

2016 Galleri Smedjen i Thorshavn, Fareo Iceland.

Å-Galleriet, Frederiksværk. DK

Pakhusgallery, Nykoebing Sealand. DK

Kom i European Art Museum. DK

2015 Hotel Andersen Copenhagen ved Galleri Juel Verland Art.DK

2014 Bispegården Kalundborg, DK

Farum Kulturhus, DK

Augustiana gallery Noerballe, DK

Galleria Krabbe, Frigiliana, Spain

2013: Københavns Rådhus. DK

Gallery LABR, Roskilde. DK

HC. Andersens museum, Odense. DK

 

TV:

2013 Ofte i TV ang. billeder. Feks ”God Morgen Danmark” ect.

Deltog i en verdensomspændende censureret feministisk udstilling i Birmingham England: (G)ARTicle Gallery, kurator Emma Leppington.

/ 2013 Often in TV ang. paintings. E.g. "Good Morning Denmark" ect. Participated in a worldwide juried feminist exhibition in Birmingham England: ARTicle Gallery, curator Emma Leppington.

 

BOGUDGIVELSER/BOOKS:

Kunstbogudgivelse. 2013 ”101 Kunstnere” af (Tom Jørgensen.)

Art Book Publishing. 2013 "101 Artists" by (Tom J.) Exhibitions in 2013:

 

VELGØRENHED/CHARITY:

Sponsorerer hvert år billeder til Rotary Frederiksberg ”Kunst i påsken” til børn i Afrika.

Sponsor each year pictures to Rotary Frederiksberg "Art at Easter" to children in Africa.

MEDLEM AF/MEMBER OF:

Medlem af Kunstnerlauget og Kunstnersammenslutningen af 18. November.

Member of Kunstnerlauget and the artist group of 18. November.

 

LEGATER/AWARDS:

Legat af Solarfonden (kan ikke søges) -Og valgte New York -Ole lindboe førte os rundt, og gruppen ” New Yorkerne” blev skabt. Vi har rejst rundt i verden -og har også haft udstillinger her i Danmark.

Som skuespiller er man historiefortæller. Det samme opstår når jeg maler. Jeg maler ofte surreelle malerier præget af visuelle overraskelser - og med et fabulerende, drømmende indhold - i et fortryllet univers.

Scholarship of Solar Fund (can not be searched) and selected New York -Ole lindboe led us around, and the group "New Yorkers" was created. We have travelled around the world -and has also held exhibitions here in Denmark. As an actor is too a story teller. The same occurs when I paint. I paint often surreal paintings characterized by Visual surprises -and with an imaginative, dreamy content -in an enchanted universe.

 

TEKNIK/TECHNIQUE:

Maler oftest med Olie og sand på lærred – men også gouacher og akvareller på håndlavet papir.

Painting most often with Oil and sand on canvas – but also gouaches and watercolors on handmade paper.

 

PRESSE/PRESS:

Kunstanmelder Tom Jørgensen udtaler bl.a. i ”101 kunstnere 2013:

”Lotte Hornes billeder er gennemsyret af poesi. Af en visuel poesi, der jo mere man betragter den sætter sig, først på nethinden, siden i erindringen. Det er billeder, man ikke sådan bliver færdig med lige med det samme, men kan vende tilbage til igen og igen for at opdage nye detaljer og nye historier. - Og det er vel en meget god opskrift på god kunst”.

Art critic Tom Joergensen says, inter alia, in "101 artists 2013:" Lotte Hadley images are permeated by poetry. Of a visual poetry that the more you look at the set itself, first on the retina, since in the mind. It is images, not such will be finished right away, but can return to again and again to discover new details and new stories. And it is surely a very good recipe for good art ".

 

IN ENGLISH:

 

BRIEF BIOGRAPHY:

Born 1943 in Horsens. Stay in Paris 1960-61.The Royal Theatre's Pupil school from 1963 to 1966. Committed to the Royal Theatre, from 1966 to 1981, where I played a myriad of roles both in the classical and modern repertoire. Then free lance: the Danish Theatre, Boldhus Theatre, Folke Theatre, Café Teatret, Det Ny Teater, Aalborg Theatre, Theatre at the Black Horse, Betty Nansen Teatret, Gladsaxe Teater, Odense theatre etc. In addition: Film, Radio, television and education. Advanced training in New York, Copenhagen and London. I founded the theatre school "actor's workshop" in 1999. In parallel with all this, I have produced 14 theatre performances; where I either played with or has directed. -Six Theatre instructions are, so far, been to, Inter alia: "Three lethal doses" on Amager scene (three one-act pieces by Woody Allen, David Mamet and Elaine May). And the "Revenge aria" by Lars Noren – "Kitchen elevator" by Harold Pinter – "And we shall never be separated" by Jon Fosse, all three at the people's theatre.

 

Since the year 2000 I have taken up painting again. My first exhibition was here in Copenhagen in the Gallery Pialeh in Frederiksberg in March 2003, and just then I got the offer to become permanently attached Gallery Kellum in Store Kongensgade Kbh. I am permanently attached 6 galleries in Denmark since 2005:14 solo exhibitions, 39 joint exhibitions, Juried Exhibition in the ARTicle Gallery in Birmingham. Gallery Crab in Spain.Iin the Group With "Mermaids and unmarried ladies" on display at the Copenhagen City Hall, Gallery LABR, Hans Christian Andersen's Museum, Bishop's Palace, Farum Kulturhus, Augustiana ect. With in the group "The Naked human Art" on display in the yellow Villa and SAK Exhibitionhall ect.

 

 

ARTISTSTATEMENT:

Originally educated as an actress at The Royal Danish Theatre, I have for the past many years worked as an artist, mainly using oil-paint and sand on canvas.

 

Hans Christian Andersen’s initial inspiration for his fairytale, The Little Mermaid, came to him while watching a ballet about a mermaid at The Royal Danish Theatre and ever since, his story of The Little Mermaid has fascinated people all over the world. I, too, have fallen in love with the poetical pain and the unattainable ideal of a dream.

 

I work with the sphere of the human psyche seeking the mermaid as a woman in both the present and the past through people, animals and hybrids in unchained, poetical imagination.

 

I have found my own unique pictorial expression in a universe characterized by frescos and alter pieces from the late middle ages and non-central compositions. My paintings are surreal with visual surprises. The pieces are both dreamy and melancholic at the same time, often based in religious motifs. Still, hope is present in all my paintings just like the belief that life is worth living – the poetical and dreamy content in the paintings proofs this beyond doubt.

 

Quote: Lotte Horne to Kbh.TV: And I'd say it clearly. Also Jesus Christ was naked when he was born, and put in its crawl - totally naked!

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved