Olav Johannisson

det-noegne-menneske.dk      &      the-naked-human-art.com

SKULPTURE AND VISUAL ARTIST /

SKULPTØR OG BILLEDKUNSTNER OLAV JOHANNISSON

 

det NØGNE  menneske                                           

Oversæt / Translate

OLAV JOHHANNISSONS BILLEDGALLERI:


Tryk på billedet for at gøre det stort/add the picture and make it bigger.

KORT BIOGRAFI:

Olav Johannisson - har arbejdet som stenhugger. - har udstillet maleri og skulpturer på biblioteker, kunstmesser og markeder, censurerede  og ucensurerede udstillinger, i for- og -baghaver, kunstforeninger, gallerier mm. -  har undervist i div. discipliner inden for det billedkunstneriske område.

Der skulptureres i sten, ler, bronze og senest også i træ, og i størrelser varierende fra et par hundrede gram til  tre tons. Og der udstilles på messer og markeder, i ind- og udland, på gallerier og i kunstforeninger, censuret og ucensuret, og  i forhaver og baghaver. Der laves bestillingsopgaver (Farumsøsti) og til det frie marked. Og så males der, og undervises i div. billedkunstneriske dicipliner.

 

I stenene er der ofte taget udgangspunkt former fra vores forfædres stenredskaber. Dolke, økser mm., er umådelig elegante og stramme i linierne, og den historiske anknytning og vingesus giver for mig en ekstra dimension. Og de rejses som torsoer.

 

Lerskulpturerne tager mere eksplicit udgangspunkt i mennesket/kroppen, og er mere naturalistiske om end med en ekspressiv og mere rå fremtræden.

 

Malerierne har for det meste også referencer til mennesket og noget arkarisk, sakralt og/eller samfundsrelateret. En nyere serie  er lavet med inspiration fra vor natur/naturen. Og fremstår som mere eller mindre abstraherede landskaber.

 

OLAV JOHANNISSONS ARTISTSTATEMENT:

Det nøgne menneske er for mig, mennesket som sådan, ikke det enkelte konkrete, som i mine musiker-portrætter, men mennesket generelt. Og det at ”gen”-skabe det nøgne menneske, er så at gå på opdagelse i kvaliteter ved mennesket/det menneskelige. Og det må meget gerne være en meget fysik/kropslig virksomhed – ikke kamp, men nydelse -  og det skal også fremstå sådant. Man skal kunne se penselstrøg, kædesavens snit eller redskabernes massen rundt med leret. Det er fysik og skabelse og det er der ingen grund til at skjule. Ikke noget nussen og glatten ud. I leret og træet er det oftest kvinden,- ikke kæresten, ikke søster eller kokkens datter, men moderen, som vi har dyrket i 15.000 år. Siden Villendorf,- Det er Venusser der giver liv. Der skaber. Den store moder - vores alles forudsætning.

 

FØDT:

Født 18.02.1954 på Poppel alle i Hareskov, Danmark

 

CONTACT:

Olav Johannisson, Poppel alle 40, 3500 Vaerløse, Denmark.

tel: +45 44980630/ +45 25599288.

Site: www.olavjohannisson.dk mail: olavjoha@hotmail.com

 

UDDANNELSE/ TRAINING:

2000-03Stenhuggerskolen/Stone carver school in/i Haslev, DK

ellers/else autodidakt

 

SEPARATUDSTILLINGER/ SEPARATE EXHIBITIONS (selection / valgte):

2016 Vilvorde kursuscenter, Roskilde, DK

2016 Kvarterhuset (kulturhus Amager), Copenhagen, DK

2015 Skov og Naturstyrelsen, Copenhagen, DK

2007+09 Vrå Højskole, Vrå, DK

2005 Danmarks Statistik, Copenhagen, DK

2005 Værløse Kommunes kunstforening/Vaerlose Kommunity Art Association, Vaerlose, DK

2004 Danmarks Tekniske Universitet, Dansih Technical University, Lyngby, DK

2004 Hvidovre Hospital, Hvidovre, DK

 

GRUPPEUDSTILLINGER/ GROUP EXHIBITIONS (selection/valgte):

2014 -19 ”det NØGNE menneske” /"The NAKED human art": Den Gule Villa /The Yellow Villa, Frederiksberg 14, DK and SAK kunstbygning /SAK Exhibition Hall, Svendborg,17,  DK. Kunsthal vARTe/ vARTe exhibition Hall, Varde, 18, DK. and Pakhus Gallery, Nykøbing sj / Pakhus Gallery, Nykoebing sealand, 19, DK.

2017 Skovhuset, Værløse, DK

2015,16 Galleri Art for future, Copenhagen, DK

2016 Fuglsanghus – Hørsholm kunstforening/Artassociation, sammen med Eigil Bokelund, Hørsholm, DK

2004+16 Kirsten Kjaers Museum, Langvad, DK

2005 Kunstforeningen/artassociation Det Ny Kastet, Thisted, DK

2005 Albertslund Kunstforening/Artassociation with sammen med Grete Rostock, Albertslund, DK

2004 Gallery X, Rungsted, DK

2004 Gallery Frem, Ringsted, DK

2004 Gallery Fonseca, København, DK

2004 Gallery Svanen, Vig, DK

2004 Hvidovre Censurerede Udstilling/ Hvidovre Cencored Exhibition, Hvidovre, DK

2002 VK, Vestsjællands Amts Censurerede Udstilling/ Sealand Vest Cencored Exhibition, Holbæk, DK

 

UDSMYKNINGSOPGAVE/DEKORATIONS:

2018 Skovhuset, Træskulpturer i parken/Wood Skulpture in the Park, Vaerlose, DK

2013 Farum Søsti etableret i samarbejde med Naturstyrelsen og Furesø kommune, 11 stenskulpturer rundt om Farum sø/ Farum Lakepath established in cooperation with Nature Protection Agency and Furesø community, 11 stone sculptures around the Farum Lake. Farum, DK

 

REPRÆSENTERET:

2016 Stenskulptur til Furesø Kommune, bestillingsopgave, til indfartsvej til Værløse, DK. Stone sculpture to Furesø community, on-demand task, for entrance to Vaerlose, DK

 

MEDLEM AF/ MEMBER OF THE:

K21 Kunstnersammenslutning / Artist Association

Nordsjællandske Keramikere / North Zealand Potters

 

 

IN ENGLISH:

 

BRIEF BIOGRAPHY:

Olav Johannisson-has worked as stonemason. -has been teaching in various disciplines within the Visual art field. He makes skulptures in stone, clay, bronze, and most recently also in wood, and in sizes ranging from a few hundred grams to three tonnes. And there exhibited at fairs and markets, at home and abroad, at galleries and art associations, censuret and ucensuret, and in front yards and backyards. Are made on-demand tasks (Farumsøsti) and to the free market. And so painted there, and taught in various artistic disciplines. In the stones are often taken as a starting point forms from our ancestors ' stone tools. Daggers, axes, etc., is extremely elegant and tight in the lines, and the need to integrate historical and history provides for me a extra dimension. And they raised as torsos. Lerskulpturerne takes more explicit starting point in man/body, and is more naturalistic albeit with an expressive and more raw outing. The paintings have mostly also references to man and something arkarisk, down and/or social related. A series is created with inspiration from our nature/nature. And appear as more or less abstract landscapes.

 

OLAV JOHANNISSONS ARTIST STATEMENT:

The naked human is, for me, the human being as such, not the individual, as in my musician-portraits, but mankind in General. And the "gen"-create the naked human, is then to explore the qualities of the human. And it must be a very much like physics/physical activity – not a battle, but enjoyment and it must also appear to be such. You should be able to see the brush strokes, chain saw cut or gear mass around with clay. It is physics and creation and there is no reason to hide. Nothing nussen and glatten out. In clay and wood are the most often the woman -not menn, Chef's daughter or sister, but not the mother, as we have grown in 15,000 years. Since Villendorf, -It is Venusser which gives life. That creates. The great mother -our everyone's condition.

 

BORN:

Born 18.02.1954 at Poppel Alle in Hareskov, Denmark

UA-86407433-1