Croquis / Live drawing event

det-noegne-menneske.dk      &      the-naked-human-art.com

IN ENGLISH:


LIVE DRAWING EVENT:

Now you have the opportunity to learn how to draw Croquis after live nudel on just a few hours. You comes through all the basic techniques, while you draw and discovers an entirely new and artistic sides of yourselves.


During our exhibitions it is possible to enjoy the individual works of art in addition to even try to be an ' artist ' and represent the body's forms and curves in croquis workshop fees apply. Our group contains both professional croquis teachers, eventsmakers and croquis models with many years of experience in reproducing and work with the nude.


We must learn how to draw croquis, wee draw sketches after living model. We look at the curves, colors and human proportions. Teaching takes place while you draw. That, of course, will be taken into account for the pupil's level and would-prerequisites are not necessary. You do not need to be subscribed before. Materials such as large print, paper, soft pencil, watercolor, crayon, etc. bring your own or is provided by the place. The pictures on this page are created during such an event.


Croquis event can either be made as a real workshop

- or as a surprising happening during the opening.Kontakt os her / Contact

Hvis du gerne vil udstille vores vandreudstilling "Det NØGNE Menneske" er du velkommen til at kontakte os på mail:


If you want to exhibit "the NAKED human art" you are welcome to contact us:


info@the-naked-human-art.com

TILVALG/FRAVALG:

Chose Live drawing - event while the exhibition

Vælg Croquis - event til udstillingen det NØGNE menneske

CROQUIS EVENT:

Nu har I muligheden for at lære at tegne Croquis efter levende nøgen model på kun få timer. I kommer igennem alle grundteknikkerne, mens I tegner løs og opdager helt nye og kunstneriske sider af jer selv.


Under vores udstillinger er det muligt udover at nyde de enkelte kunstværker selv forsøge sig som ’kunstner’ og gengive kroppens former og kurver i croquisworkshop mod betaling. Vores gruppe indeholder både professionelle croquislærere, eventskabere og croquis modeller med mange års erfaring i at gengive og arbejde med det nøgne menneske.


Vi skal lære at tegne croquis, d.v.s. skitser efter levende model. Vi ser på kurver, farver og menneskets proportioner. Undervisningen foregår imens der tegnes. Der tages naturligvis hensyn til elevens niveau og ønsker - forkundskaber er ikke nødvendige. Man behøver ikke have tegnet før. Materialer som stort, småt papir, blød blyant, akvarel, oliekridt osv. medbringes selv eller skaffes af stedet. Billederne her på siden er skabt under sådan en event.


Croquisevent kan enten laves som en rigtig workshop

- eller som en overraskende happening under ferniseringen.

DOKUMENTA FROM SAK EXHIBITIONHALL/DOKUMENTAR FRA SAK KUNSTBYGNING.

CROQUISEVENT UNDER FERNISERINGEN I SAK KUNSTBYGNING 2017


Her kan du se dokumtar fra vores croquisevent på SAK kunstbygning i Svendborg med kvindelig model, Danmark 2017. Udstillingen var i det hele taget virkelig godt besøgt og der var mange som det ses af billederne, der deltog i croquisevent som lå som en happening under ferniseringen. Deltagerne var både mænd og kvinder unge som gamle. Det vakte folks nysgerrighed og man kunne høre fra de gæster der havde vovet sig ind i lokalet for at se udstillingen samtidig at det var lidt provokende og tankevækkende at se på kunst i et rum hvor der findes et nøgent menneske - men at det var meget relevant. For det er jo sådan kunstnerne selv gør sagde man. Der blev tegnet mange fine tegninger og nogle af dem ses her på siden.


Ledet af: Jeff Ibbo og Lars Kræmmer


CROQUISEVENT DURING THE FERNISAGE IN SAK EXHIBITIONHALL 2017

Here you can see the dokumtar from our croquis event at SAK Exhibitionhall in Svendborg, Denmark.The exhibition was generaly well attended and there were many as can be seen from the pictures, who attended the event which was as a croquis happening during the opening.The participants were both men and women, young and old.It aroused people's curiosity and you could hear from the customers who had ventured into the room to see the exhibition at the same time that it was a little provocative and thought-provoking to look at art in a room where there is a naked person -but that it was very relevant.For the fact is the artists themselves do was said.There was made many noce drawings and some of them can be seen on this site.

 

det NØGNE  menneske                                           

Oversæt / Translate

DOKUMENTAR FRA KUNSTHAL vARTe/DOKUMENTA FROM vARTe EXHIBITIONHALL.

DOKUMENTA FROM PAKHUS GALLERY/ DOKUMENTA FRA PAKHUSGALLERIET NYKØBING SJ.

CROQUISEVENT I KUNSTHAL vARTe SOM WEEKENDARRANGEMENT 2018


Der var croquisevent i Kunsthal vARTe´s Atelier hvor Lotte Kjøller arbejdede imens hun passede udstillingen med "det NØGNE menneske" i Kunsthal vARTe i Varde. Der var 11 personer der tegnede og mandlig model. Søndag kom nogle igen for at tegne selvom det ikke var planlagt som det ses her - der var stort behov. Croquis var de ikke vant til her men alle byens kreative kom. Vi har rørt noget i Varde og eventen fik stedets tegnende til at tale sammen om at arrangere croquistegning i byen bagefter

- de som aldrig havde talt sammen om det før og tegnet i hvert sit hus og alle savnede det. At tegne et nøgent menneske og stå frem som nøgen er noget helt uhørt her - man taler ikke om det. Og vi har gjort det! Så pressen kom og vi fik en fuldsidet 2 sidet artikel mest om begivenheden i Jydske Vestkysten og i mange netaviser fra hele Jylland. Nyheden spredte sig hurtigt. Men det viser bare at events også er kunst. Artiklen som netversion kom helt fra Varde til Lemvig og Fyn dvs. snart hele Jylland.


Ledet af: Lotte Kjøller


CROQUIS EVENT IN vARTe EXHIBITIONHALL AS A WEEKEND ONE-DAY STAND 2018


There was croquisevent in the Artiststudeo where Lotte Kjoeller is working while she fits the exhibition with "the NAKED human ART" in the vARTe Exhibitionhall in Varde all April 2018.There were 11 people who subscribed. Some came back Sunday after Lottes invitation to draw even though it was not planned. They are not accustomed to here but the city's creative people came.The characters end gave expression to our exhibition is a breath of fresh air in their city and they enjoyed the art. Some say that it is a long time ago that so good art has been in the city. We've touched something in Varde and the event got the participations to talk together to arrange the croquis drawing in the city afterwards -those who had never spoken about it before and all missed it.They are happy to "be shaken a little" and that they want to join us. People talks about us in the city. To draw a naked man and stand as naked is something unique here -we're not talking about it. And we've done it! So the press came and we got a full page 2 sided article mostly about the event in the Jutlands Jydske Vestkysten newspaper and in many internetnewspapers from all over Jutland.  But it just goes to show that events are also art. It is not accustomed in Varde. It is a bomb affectionately. The article as Internet version came entirely from Varde to Lemvig and Fyn it means all Jutland.

COROQUISEVENT IN PAKHUS GALLERY; NYKOEBING SEALAND 2019/ CROQUISEVENT I PAKHUSET, NYKØBING SJ. 2019.


Croquisevent med Jeff ibbo som leder i Pakhuset, Nykøbing Sj samt mandlig og kvindelig model. Eventen var efterfølende fernisering for lukkede døre. Der var 20 tegnende med tegnere helt fra København men også fra Nykøbing og omegn.ENG: Croquis event with Jeff ibbo as head of Pakhuset, Nykoebing Sj. The event was a successive opening for closed doors. There were 20 drawings with painters all the way from Copenhagen but also from Nykøbing and surroundings.

UA-86407433-1