Grethe Tranberg

det-noegne-menneske.dk      &      the-naked-human-art.com

VISUAL ARTIST AND SKULPTURE / BILLEDKUNSTNER OG SKULPTØR GRETHE TRANBERG

 

det NØGNE  menneske                                           

Oversæt / Translate

GRETHE TRANBERGS BILLEDGALLERI:


Tryk på billedet for at gøre det stort/add the picture and make it bigger.

KORT BIOGRAFI:

Grethe Tranberg er født i 1947, har været privatelev hos Svend Wiig Hansen og har udstillet på såvel Kunstnernes Efterårsudstilling (KE) og Kunstnernes Sommerudstilling (KS) foruden udstillinger både i Danmark og i udlandet. Hun er medlem af Billedkunstners Forbund (BKF), Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS), Kunstnergruppen MULT og kunstnerforeningen 18 nobr. Når man som Grethe i mange år har bevæget sig i et esoterisk landskab med

mange rigt facetterede fremstillingsformer, er det naturligt at der sker en vis

forskydning  i billedopfattelsen. Selvom man kan sige at Grethe har været meget trofast over for sit  billedsprog må man glædes over at hun samtidig har formået fornyelsens svære kunst og med den vigtige kærne (som betinger særpræget) bevaret. For de der har fulgt hende er det ikke nødvendigt med lange beskrivelser og forklaringer, vi ved at det startede i Søndagsskolen, ligesom vi ved, hun engang var på den side af middelhavet som tilhører Afrika, og at hun har været i Rom og Toscana. Ligeledes ved vi at hun ikke tegner, men maler alle sine figurer og landskaber frem af det malerikaos der opstår når man starter spontant og med den indre tavle helt blank.

 

GRETHE TRANBERGS ARTISTSTATEMENT:

Grethe Tranberg Grethe Tranberg maler fabulerende billeder om dyr og mennesker i et frodisgt samspil, der både er dramatisk og ekspressivt, men også i balance. Her optræder engle med naturlighed i arketypiske tilstande i et moderne koloristisk sprog. Tranberg er inspireret af middelalderens billedsprog og Toscanas mytologiske væsener med og uden vinger i et frugtbart bakket landskab. Sammen med det naivistiske udtryk og en stærk ekspressiv stil er Tranberg den store fortællerske i sine malerier. Her er hvad Grethe selv skiver om sit maleri: "Jeg arbejder på at farven  skal leve, være dyb, stoflig, vibrerende og organisk, formen støtter farven: Farven bliver til form, bliver bevægelig og leverer motiv og historie.

 

CONTAKT:

Grethe Tranberg

Erik Menveds vej 2,2 tv. 1965 Frederiksberg C

Fastnet:   35 39 58 49. Mobil:      22 93 62 93

Mail:         kunsten050@me.c

Se mere:  Hjemmeside  www.offthewall.dk

 

 

 

ENGLISH:

 

BRIEF BIOGRAPHY:

Grethe Tranberg was born in 1947, has been a private student of Svend Wiig Hansen and has exhibited at both the artists autumn exhibition (KE) and artists Summer exhibition (KS) in addition to the exhibitions both in Denmark and abroad. She is a member of image artist's Association (BKF), female artists ' Society (PPS), Artist Group MULT and artist Association 18 nobr. When Ravi has for many years been moving in an esoteric landscape with many multi-faceted manufacturing forms, it is natural that there is a certain offset in image perception. Although it can be said that Grethe has been very faithful towards his imagery has to be pleased that at the same time, she has managed the difficult art and with the important core (which calls for distinctive) preserved. For those who have followed her, it is not necessary with long descriptions and explanations, we know that it started in Sunday school, as we know, she was once on the side of the Mediterranean who belong to Africa, and that she has been in Rome and Tuscany. Also, we know that she does not draw, butis a painterand paint all hers characters and landscapes by the painting chaos that occurs when one starts spontaneously and with the inner Tablet completely blank.

 

GRETHE'S ARTIST STATEMENT:

Grethe Tranberg painting imaginative pictures of animals and humans in a interaction that is both dramatic and expressive, but also in the balance. Here appearing Angels with naturalness in archetypal modes in a modern colorfull language. She is inspired by medieval imagery and Tuscany's mythological creatures with and without wings in a fertile hilly landscape. Together with the naïve expression and a strong expressive style is Grethe the big storyteller in her paintings. Here's what Grethe even slices of her painting: "I'm working on that color must live, be deep, textuality, vibrating and organic, the form supports the color: the color becomes form, it will be moving and provide motive and history.

 

 

GRETHE TRANBERGS CV:

 

UDDANNELSE/ TRAINING:

1997-1998 Kunstakademiet/Academy of fine arts Ecole Des Beaux Artes, Paris, Frankrig/Fance.

 

SEPARATUDSTILLINGER/ SEPARATE EXHIBITIONS (selection / valgte):

2008Landbohøjskolen, Copenhsgen, DK

2002Politikens Kunstforening, Copenhagen, DK

2002Gallery Gerly (august), Copenhagen, DK

2001Gallery Gerly (separat) okt., Copenhegen, DK

1996 Køge Gallery, Køge, DK

1995+96Cobra-rummet, Sophienholm, Lyngby, DK

1994-97Gallery Marius, Boldhusgade, Copenhagen, DK

 

GRUPPEUDSTILLINGER/ GROUP EXHIBITIONS (selection/valgte):

2017-19”det NØGNE menneske”, SAK kunstbygning /"the NAKED human art" SAK art building, Svendborg, DK 17 og Pakhus Gallery, Nykøbing sj, DK,19

2017 Københavns Rådhus, BKF, Copenhagen, DK

2017 Kunst for alle Lokomotivhallerne

2014+16Mens vi venter på Noa Brøndsalen,Frederiksberg, DK

2011-17Mult, Copenhagen, DK

2004, 07, 08, 09,10,12 Gallery Gerly, Copenhagen, DK

2008Art-Copenhagen, Copenhagen, DK

2000,03,05 Art Herning, Herning, DK

2008 Æglageret Holbæk, Holbæk, DK

2008 Skovhuset Værløse med gruppe 99, Vearloese, DK

2007 Art money Bruselles, Bruxelles, Belgia

2006 Museum off Moderne Art, Yekatarinenburg,

2006 Projekt Farum Krakow med 20x20, Farum, DK

2006Med Mult i Helligåndshuset(Kbh), Copenhsgen, DK

2006Rønnebæksholm, Næstved, DK

2004 Portalen,de fire, Hundige, DK

2003Mult, Skygger, DK

1999,2000,01,03,04,05 Art Copenhagen, Forum, DK.

2003Gallery Gerly sommerudstilling, Copenhagen, DK.

2003Kunstnernes Sommerudstilling,K.S., Thistrup, DK

2003Gammelgaard, Herlev sammen med gruppe 99. Herlev, DK

2003:Børn og Kunst.

2003Penge uden Grænser ,Øksnehallen, Copenhagen, DK

2002,05 Galleri Die Werkstatt (okt)Med Niels Larsen,og Jeff Ibbo.

2002 Varmegalleriet (november)Landskaber under 4 øjne (m.Jeff Ibbo), 

1999,2000-04Varmegalleriet, Minimal X, XI, XII,XIII,XIV, 1999, 2000-01-02-03-04.

2001Galleri Gerly, sommerudstilling 2001, Copenhagen, DK

2000Stadshuskuben, Falkenberg Godkendt af ”Svenska Kustnarförbund”med Jeff Ibbo, Sweden

1999 S.A.K., Svendborg,Inviteret af Per Just til udst:”Dialog”, Svendborg, Dk

1999Galerie Bernau, med Mult, Berlin, Germany

1999 Bergs Kunstsalong, med Jeff Ibbo, Gøteborg, Sweden

1998 Den Fries Udstillingsbygning, med Mult, Copenhagen, DK

1997 Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Fries Udstillingsbygning, Copenhagen, DK

1997 Nagano Vinter OL, Japan

1996 Deltaget med skulptur 2x1x3 meter, konlomerat, Strandgade 100

2000 Land art, Vigerslevparken, 12 kunstnere, (Clima-X)

 

MEDLEM AF/ MEMBER OF THE:

Medlem af  BKF .

Kvindlige Kunstneres Samfund.

Kunstnergruppen Mult

Kunstnerforeningen 18. november

 

 

 

UA-86407433-1